Syntax highlighting of Studium

# Studium

<{MultiColumn(2)}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Obory
- [Informatika](Obory%20na%20informatice)
- [Fyzika](Obory%20na%20fyzice)
- [Matematika](Obory%20na%20matematice)
- [Pedagogie](Obory%20na%20pedagogii)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Průběh studia
- [Státnice](Státnice)
- [Bakalářská práce](Bakalářka)
- [Magisterská práce](Magisterská%20práce)
- [Ročníkový projekt](Ročníkový%20projekt)
- [Doktorské studium](Doktorské%20studium)
- [Stáže](Stáže)
- [Erasmus](Erasmus)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Předměty
- [Fyzika](Fyzikální%20předměty)
- [Informatika](Informatické%20předměty)
- [Matematika](Matematické%20předměty)
- [Jiné školy](Jiné%20školy)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Jiné fakulty a školy
Doporučené jiné školy, které je možné studovat s matfyzem.
- [VŠCHT](/VŠCHT)
- [Přirodovědecká fakulta UK](/Přirodovědecká%20fakulta%20UK)
<{/Box}>

<{/MultiColumn}>