Syntax highlighting of Studium

# Studium

<{MultiColumn(2)}>


<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Obory
- [Informatika](Obory%20na%20informatice)
- [Fyzika](Obory%20na%20fyzice)
- [Matematika](Obory%20na%20matematice)
- [Pedagogie](Obory%20na%20pedagogii)
<{/Box}>


<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Předměty
- [Fyzika](Fyzikální%20předměty)
- [Informatika](Informatické%20předměty)
- [Matematika](Matematické%20předměty)
- [Jiné školy](Jiné%20školy)
<{/Box}>


<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Tipy pro úspěšné studium
- [Jak řešit úkoly](https://kam.mff.cuni.cz/~koncicky/vyuka/jak_resit/)
- [Učící techniky](Učící%20techniky)
- [Jak si dělat poznámky](/Jak%20si%20dělat%20poznámky)
- [Knowledge Management Systems](/Knowledge%20Management%20Systems)
- [Software pro usnadnění studia](/Software%20pro%20usnadnění%20studia)
- [Jak na LaTeX](/LaTeX)
- [Studnice vědomostí](/Studnice%20v%C4%9Bdomost%C3%AD)
<{/Box}>


<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Průběh studia
- [Státnice](Státnice)
- [Bakalářská práce](Bakalářka)
- [Magisterská práce](Magisterská%20práce)
- [Ročníkový projekt](Ročníkový%20projekt)
- [SFG - Studentské fakutlní granty](sfg)
- [GAUK - Grantová Agentura Univerzity Karlovy](gauk)
- [Doktorské studium](Doktorské%20studium)
- [Stáže](Stáže)
- [Erasmus](Erasmus)
<{/Box}>


<{/MultiColumn}>