Syntax highlighting of Škola

# Škola

<{MultiColumn(2)}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Základní informace
- [Co vyřídit předem](/Co%20vyřídit%20předem)
- [Historie a organizace](Historie%20a%20organizace)
- [Seznam kateder a ústavů](Katedry)
- [Pro středoškoláky](Pro%20středoškoláky)
- [Matfyz na sociálních sítích](Matfyz%20na%20sociálních%20sítích)
- [Stipendia](/Stipendia)
- [Produkty](/Produkty)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## [Areály a budovy](/Areály%20a%20budovy)
- [Trója](Trója)
- [Malá strana](Malá%20strana)
- [Karlín](Karlín)
- [Karlov](Karlov)
- [Hostivař](Hostivař)
- [Výdejní centra průkazů](Výdejní%20centra%20průkazů)
- [Menzy](Menzy)
- [Nefakultní budovy](/Nefakultní%20budovy)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Služby
- [Laby](Laby)
- [Knihovna MFF](Knihovna%20MFF)
- [Pítka](Pítka)
- [Poradenská pracoviště](/Poradenská%20pracoviště)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Digitální služby
- [CAS](CAS)
- [Gitlab](Gitlab)
- [Eduroam](Eduroam)
- [Školní email](Školní%20email)
- [Účet M365 - Microsoft](M365)
- [SIS](SIS)
- [Studentské úložiště](Studentské%20úložiště)
- [Matfyz discord](Discord)
- [Matfyz wiki](O%20wiki)
- [Studnice vědomostí](Studnice%20vědomostí)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Školní politika
- [Studentská komora akademického senátu](Studentská%20komora%20akademického%20senátu)
- [Tutoriál na defenestraci](Tutorial%20na%20defenestraci) (pro studenty na Malé straně)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## Byrokracie
- [Studijní oddělení](Studijní%20oddělení)
- [Přidělování koleje](/Přidělování%20koleje)
- [ISIC](ISIC)
- [Potvrzení o studiu](Potvrzeni%20o%20studiu)
- [Jak si odhlásit předmět](Jak%20si%20odhlásit%20předmět)
- [Rozkládaní ročníku nebo prodlužovaní studia](/Rozkládaní%20ročníku%20nebo%20prodlužování%20studia)
- [Pro studenty se speciálními potřebami](Pro%20studenty%20speciálními%20potřebami)
<{/Box}>

<{Box(class=avoid-column-break)}>
## [Koleje](/Koleje)
- [Kolej 17. listopadu](/Kolej%2017.%20listopadu)
- [Kolej Budeč](/Kolej%20Budeč)
- [Kolej Na Jižním městě](Kolej%20na%20Jižním%20městě)
- [Kolej Švehlova](/Kolej%20Švehlova)
- [Kolej Na Větrníku](/Kolej%20Na%20Větrníku)
- [Kolej Kajetánka](/Kolej%20Kajetánka)
- [Kolej Hostivař](/Kolej%20Hostivař)
<{/Box}>

<{/MultiColumn}>