Bakalářská státnice - Teorie grafů

Z ωικι.matfyz.cz
(Přesměrováno z Bc-inf-mat-17)
Přejít na: navigace, hledání
bc. Informatika
Okruh požadavků Základy matematiky
Tato stránka není kompletní a/nebo může obsahovat chyby!

Základní pojmy teorie grafů, reprezentace grafu.[editovat | editovat zdroj]

 • Definice grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 96)
 • Úplný graf, kružnice, cesta, úplný bipartitní graf. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 97-98)
 • Isomorfizmus grafů. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 98)
 • Počet neisomofrních grafů. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 99)
 • Podgraf, indukovaný podgraf. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 101)
 • Souvislost, komponenty grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 103-104)
 • k-souvislost grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 132)
 • Vzdálenost v grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 104)
 • Matice sousednosti. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 105)
 • Skóre grafu. Princip sudosti. Věta o skóre grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 113-114)
 • Násobné hrany a smyčky. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 120-121)

Stromy a jejich základní vlastnosti, kostra grafu.[editovat | editovat zdroj]

 • Definice stromu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 140)
 • Koncový vrchol stromu (list). Postupná výstavba stromu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 141)
 • Charakterizace stromu (5 ekvivalentních tvrzení). (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 141-142)
 • Isomorfizmus stromů. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 144-145)
 • Definice kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 150)
 • Algoritmus na hledání kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 151 / Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 154)
 • Ohodnocení hran grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 156)
 • Problém minimální kostry. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 156)
 • Kruskalův algoritmus (hladový) na hledání minimální kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 157)
 • Jarníkův algoritmus na hledání minimální kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 161)
 • Borůvkův algoritmus na hledání minimální kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 163)
 • Cayleyho formule o počtu koster grafu (resp. počtu stromů na n vrcholech). (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 221)

Eulerovské a hamiltonovské grafy.[editovat | editovat zdroj]

 • Sled v grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 106)
 • Tah. Uzavřený eulerovský tah. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 118)
 • Charakterizace eulerovských grafů. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 118)
 • Hamiltonovská kružnice. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 120)
 • Algoritmus kreslení grafu jedním tahem. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 124)
 • Eulerovské orientované grafy. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 128)

Rovinné grafy, barvení grafů.[editovat | editovat zdroj]

 • Oblouk. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 167)
 • Nakreslení grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 168)
 • Rovinné nakreslení grafu a rovinný graf. Topologický rovinný graf. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 168)
 • Stěny rovinného topologického grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 169)
 • Jordanova věta o kružnici. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 175)
 • Stěny a kružnice v 2-souvislých grafech. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 178)
 • Kuratowského věta. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 180)
 • Eulerův vzorec pro rovinné grafy. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 181)
 • Maximální počet hran rovinného grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 185)
 • Barevnost grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 192)
 • Duál grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 192)
 • Problém 4 barev. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 194)
 • Věta o 5 barvách. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 195)

Základní grafové algoritmy.[editovat | editovat zdroj]

 • Dijstrův algoritmus na hledání nejkratší cesty v grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 109-110)
 • Algoritmus pro kreslení grafu jedním tahem. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 124)
 • Algoritmus na hledání kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 151 / Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 154)
 • Problém minimální kostry. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 156)
 • Kruskalův algoritmus (hladový) na hledání minimální kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 157)
 • Jarníkův algoritmus na hledání minimální kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 161)
 • Borůvkův algoritmus na hledání minimální kostry grafu. (zdroj: Kapitoly z diskrétní matematiky, str. 163)
 • Topologické třídění (zdroj: Algoritmy a programovací techniky, od str. 143)