Bakalářská státnice - Matice

Z ωικι.matfyz.cz
(Přesměrováno z Bc-inf-mat-12)
Přejít na: navigace, hledání
bc. Informatika
Okruh požadavků Základy matematiky
Tato stránka není kompletní a/nebo může obsahovat chyby!

(zdroj: Rohnovy slidy)

Matice a jejich hodnost.[editovat | editovat zdroj]

 • Definice matice. (zdroj: Tůmovy skripta, kap. 1)
 • Definice rovnosti matic.
 • Řádkový a sloupcový modul.
 • Definice hodnosti matice.
 • Hodnostní rozklad.

Operace s maticemi a jejich vlastnosti.[editovat | editovat zdroj]

 • Sečítání matic. (zdroj: Tůmovy skripta, kap. 3)
 • Násobení matice skalárem.
 • Vlastnosti sečítaní matic a násobení matice skalárem.
 • Násobení matic.
 • Vlastnosti součinu matic.
 • Transponovaná matice.
 • Vlastnosti transpozice.
 • Symetrická matice.
 • Vlastnosti symetrie. $ A^\textrm{T}A $ je symetrická.

Inversní matice. Regulární matice, různé charakteristiky.[editovat | editovat zdroj]

 • Regularita. (zdroj: Tůmovy skripta, kap. 3)
 • Vlastnosti regulárních matic.
 • Zavedení inversní matice.
 • Výpočet inversní matice (pomocí eliminace).
 • Vlastnosti inversní matice.

Matice a lineární zobrazení, resp. změny souřadných soustav.[editovat | editovat zdroj]

 • Matice lineárního zobrazení. (zdroj: Tůmovy skripta, kap. 7)
  • U,V - vektorové prostory
  • A=(u1,...,un) ,B=(v1,...,vm) - jejich báze
  • F: U->V lineární zobrazní
  • pak pro všechna j=1..n F(uj)=sumi=1..m(aij*vi) (neboli každý obraz bázového vektoru A je lineární kombinací bázových vektorů B)
  • Pak matice lineárního zobrazení vzhledem k bázi A a B: [F]AB = (aij)
 • Zavedení L(V,W).
 • Věta o dimenzi L(V,W).
 • Maticová reprezentace lineárního zobrazení.
 • Složené zobrazení a maticový součin.
  • U,V,W - vektorové prostory nad jedním tělesem
  • A,B,C - báze příslušící vektorovým prostorům (pro každý jedna)
  • F: U -> V, G: V -> W lineární zobrazení
  • pak platí: [G o F]AC = [G]BC[F]AB
 • Inverzní zobrazení a inverzní matice. ([F]-1AB = [F-1]AB )
 • Matice přechodu mezi bázi.