Bakalářská státnice - Vektorové prostory

Z ωικι.matfyz.cz
(Přesměrováno z Bc-inf-mat-09)
Přejít na: navigace, hledání
bc. Informatika
Okruh požadavků Základy matematiky
Tato stránka není kompletní a/nebo může obsahovat chyby!

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~tuma/NNlinalg.htm

(zdroj: Podrobný minimální sylabus přednášky Lineární algrbra I pro informatiky Matoušek, Rohn, Tůma)

Základní vlastnosti vektorových prostorů, podprostory, generování, lineární závislost a nezávislost.[editovat | editovat zdroj]

(zdroj: Rohnovy slidy - od str. 131 / Tůmovy skripta - kap. 5)


 • Definice vektorového prostoru. (zdroj: Tůmovy skripta, kap. 5)
 • Příklady vektorových prostorů.
 • Základní vlastnosti vektorových prostorů. (zdroj: wikipedie)
 • Definice podprostoru.
 • Příklady podprostorů.
 • Systém vektorů.
 • Lineární kombinace.
 • Lineární obal.
 • Systém generátorů.
 • Konečně generovaný prostor.
 • Příklady konečně generovaných prostorů.
 • Lineárně (ne)závislý systém vektorů.
 • Redukce lineárně závislého systému generátorů.

Věta o výměně. Konečně generované vektorové prostory, base.[editovat | editovat zdroj]

 • Konečně generovaný prostor.
 • Příklady konečně generovaných prostorů.
 • Steinitzova věta o výměně.
 • Definice báze.
 • Věta o existenci báze.
 • Zavedení souřadnic.
 • Zavedení dimenze vektorového prostoru.
 • Příklady dimenzí vektorových prostorů.

Lineární zobrazení.[editovat | editovat zdroj]

 • Lineární zobrazení. Lineární operátor. (zdroj: Tůmovy skripta, kap. 7 / wikipedie)
 • Příklady lineárních zobrazení. (zdroj: wikipedie)
 • Základní vlastnosti lineárního zobrazení.
 • Lineární zobrazení je jednoznačně určeno hodnotami v bázi.
 • Souřadnicový vektor.
 • Izomorfizmus vektorových prostorů.
 • Každý n-rozměrný prostor je izomorfní prostoru Rn.
 • Matice lineárního zobrazení.
 • Zavedení L(V,W).
 • Věta o dimenzi L(V,W).
 • Maticová reprezentace lineárního zobrazení.
 • Složené zobrazení a maticový součin.
 • Inverzní zobrazení a inverzní matice.
 • Matice přechodu mezi bázi.