Bakalářská státnice - Diferenciální rovnice

Z ωικι.matfyz.cz
(Přesměrováno z Bc-inf-mat-07)
Přejít na: navigace, hledání
bc. Informatika
Okruh požadavků Základy matematiky
Tato stránka není kompletní a/nebo může obsahovat chyby!

(zdroj: zápisky Petra Baudiše - od str. 37 / Souborkové TeXty od str. 64 / Pultrova skripta 2 - od str. 11)

Soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu resp. lineární rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty.[editovat | editovat zdroj]

  • Soustava obyčejných diferenciálních rovnic. (zdroj: Učební texty Martina Klazara, kap. 3 )
  • Věta o převedení soustavy diferenciálních rovnic na integrální tvar.
  • Lipschitzovská funkce. Lokálně Lipschitzovská funkce.
  • Věta o existenci a jednoznačnosti řešení soustavy (obyčejných) diferenciálních rovnic.

Jejich řešení a speciální vlastnosti.[editovat | editovat zdroj]

  • Metoda separace proměnných.
  • Metoda variace konstant.