Bakalářská státnice - Metrické prostory

Z ωικι.matfyz.cz
(Přesměrováno z Bc-inf-mat-06)
Přejít na: navigace, hledání
bc. Informatika
Okruh požadavků Základy matematiky
Tato stránka není kompletní a/nebo může obsahovat chyby!

(zdroj: Pultrova Skripta od str. 89)

(viz také: Kalendovy papírky o metrických prostorech)

Definice metrického prostoru, příklady[editovat | editovat zdroj]

 • Definice metriky (vzdálenosti). (zdroj: Klazarova skripta pro MAIII str.1)
 • Příklady metrik (hlavně Euklidovská metrika). (zdroj: Klazarova skripta pro MAIII str.1)
 • Definice metrického prostoru. (zdroj: Klazarova skripta pro MAIII str.1)
 • Norma. Normovaný lineárny priestor.
 • Epsilonové okolí bodu.
 • Vnitřní bod. Vnitřek množiny.
 • Otevřené množiny.
 • Uzavřenost otevřenosti množin na sjednocení a průnik. (zdroj: Klazarova skripta pro MAIII str.3)
 • Konvergence, limita.
 • Uzavřené množiny.
 • Uzavřenost uzavřenosti množin na sjednocení a průnik.
 • Uzavřenost doplňková k otevřenosti.
 • Vzdálenost bodu od množiny.
 • Uzávěr množiny.
 • Vlastnosti uzávěru.
 • Hraniční bod množiny. Hranice množiny.
 • Podprostor.

Spojitost a stejnoměrná spojitost[editovat | editovat zdroj]

 • Spojitost zobrazení v bodě. Spojité zobrazení. (zdroj: Pultrova Skripta def 2.1 str.91)
 • Ekvivalentní tvrzení k spojitosti zobrazení. (zdroj: Pultrova Skripta str.91)
 • Stejnoměrně spojité zobrazení. (zdroj: Pultrova Skripta def 2.3 str.92)
 • Složení zobrazení zachovává (stejnoměrnou) spojitost. (zdroj: Pultrova Skripta str.92)
 • Homeomorfní zobrazení. Stejnoměrně homeomorfní zobrazení. (zdroj: Pultrova Skripta str.92)
 • Ekvivalence metrik. Stejnoměrná ekvivalence metrik. Příklady. (zdroj: Pultrova Skripta str.92)
 • Aritmetika spojitosti. (zdroj: Pultrova Skripta str.93)

Kompaktní prostory a jejich vlastnosti.[editovat | editovat zdroj]

 • Definice kompaktního metrického prostoru. (zdroj: Pultrova Skripta str.96)
 • Zachování kompaktnosti u podprostorů, součinu prostorů, spojitého zobrazní prostorů. (zdroj: Pultrova Skripta V5.3,V5.4 str.96)
 • Omezená množina.
 • Podprostor En kompaktní <=> uzavřený a omezený (t.j. má i největší a nejmenší prvek).
 • Spojité zobrazení z kompaktního prostoru => stejnoměrná spojitost.

Úplné prostory.[editovat | editovat zdroj]

 • Cauchyovská posloupnost. (zdroj: Pultrova Skripta def. 6.1 str.97)
 • Definice úplného prostoru. (zdroj: Pultrova Skripta def. 6.1 str.97)
 • Kdy Cauchyovská posloupnost konverguje? (musí mít konvergující podposloupnost)
 • Kdy je podprostor úplého prostoru úplný? (původní musí být uzavřený)
 • Zachování úplnosti u součinu prostorů.
 • Banachova věta o pevném bodě. (zdroj: wikipedie)