České školy

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání
Cíl projektu: vytvořit portál pro rodiče žáků středních škol, který jim pomůže vybrat školu pro jejich děti
Vedoucí: Prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., KSI
Řešitelé: studenti Matematicko-Fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Adresa portálu: http://skoly.modry.cz/vyvoj/

Motivace[editovat | editovat zdroj]

Portál České školy si bere za cíl poskytnout výchozí přístupový bod k informacím o českých středních školách. Hlavním účelem tohoto portálu není sloužit jako "další" zdroj informací pro výběr střední školy, jako spíše integrovat maximální množství informací z různých webových portálů tak, aby nabídl přístup ke všem těmto informacím z jednoho místa.

Co portál nabízí?[editovat | editovat zdroj]

Hlavní funkcí portálu je vyhledávání škol podle rozmanitých kritérií. K vyhledaným školám portál přímo zobrazuje základní informace týkající se adresy, ředitelství a vyučovaných oborů. Stránka dále nabízí odkaz na web příslušné školy a seznam odkazů na ostatní zdroje informací o škole. Odkazy vedou na portály různých úřadů a organizací, zejména ÚIV (ústav pro informace ve vzdělávání), MPSV (miniserstvo práce a sociálních věcí) a organizace SCIO.

Zdroje dat[editovat | editovat zdroj]

Databáze sloužící pro vyhledávání a zobrazování základních informacích je převzata od ÚIV (ústavu pro informace ve vzdélávání) a částečně upravena. Odkazy na ostatní portály vedou přímo na informace o příslušné škole na daném portálu, za jejich obsah tedy ručí jeho administrátoři. Protože databáze jednotlivých organizací se ve své úplnosti liší, může se stát že některý odkaz vede na stránku, která o příslušné škole žádné informace neposkytuje.

Odkazy na podobné projekty[editovat | editovat zdroj]

Rejstřík škol a školských zařízení MŠMT[editovat | editovat zdroj]

Databáze[editovat | editovat zdroj]

Oficiální registr MŠMT, se všema školskými zařízeními.

Obsahuje kontaktní informace, zřizovatele a dátum zřízení, právní formu, seznam součastí a vyučované obory.

Vyhledávání[editovat | editovat zdroj]

Vyhledávácí formulář obsahuje celkem 16 kritérií, podle kterých lze vybírat školu. Jsou to zejména název, adresa a druh školy, zřizovatel, právnická osoba vykonávající činnost školy, forma, délka a typ ukončení studia, identifikační čísla a vyučované obory. Výsledkem hledáni je tabulka s kontaktními informacemi z databáze. Detailní informace jsou dostupné po stistknutí tlačítka.

Hodnocení[editovat | editovat zdroj]

Tento rejstřík kromě adresy a vyučovaných oborů nepřináši další informace pro ulehčení výběru školy. Lze ho však použít jako referenci při kontrole aktuálností jiných seznamů a také jako oficiální seznam školských zařízení.

Registr škol ÚIV[editovat | editovat zdroj]

Stejná databáze, způsob vyhledávání a zobrazování jako na MŠMT. V detailech o škole lze navíc stiskem jedného tlačítka zobrazit všechny inspekční zprávy týkající se vybrané školy.

ATLAS ŠKOLSTVÍ - portál podporovaný MPSV[editovat | editovat zdroj]

Základní informace[editovat | editovat zdroj]

Internetová verze tištěné publikace Atlas školství - přehled středních škol

Databáze[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje kontaktní údaje škol, seznam vyučovaných oborů, délku studia, počty přihlášených a přijímaných žáků, informace o přijímacích zkouškách a o možnostech ubytování a stravování. Tyto údaje čerpá z databáze Správy služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je zpracována a aktualizována jednotlivými úřady práce. U většiny škol je připojen krátky text s informacemi o dnech otevřených dvěrí, formě přijímacích testů a podobně. U některých škol, přesné číslo se nepodařilo zjistit, je připojen rozsáhleší text dopřevázen fotografii, ve kterém se škola představuje a informuje podrobně o svých aktivitách.

Vyhledávání[editovat | editovat zdroj]

Vyhledávácí formulář obsahuje celkem 14 kritérií, podle kterých lze vybírat školu. Jsou to zejména název, adresa a druh školy, zřizovatel, forma, délka a typ ukončení studia, identifikační číslo a vyučované obory. Výsledkem hledáni jsou přímo tabulky s informacemi z databáze. Odkaz na doplňující text o škole, pokud ho dodala, je umístněn v pravém rohu tabulky.

Hodnocení[editovat | editovat zdroj]

V době psaní této recenze nabízí portál Atlas školství nejlépe zpracované informace týkající se problematiky výběru střední školy a prezentuje je v příjemné formě. Vytknout lze jenom trochu nepřehledný vyhledávací formulář a málo škol, které mají připojen svůj profil. Ten však lze omluvit, neboť tyto informace lze najít na webových stránách škol (pokud je mají).

"Kam na SŠ" na stránkách časopisu Balónek[editovat | editovat zdroj]

Databáze[editovat | editovat zdroj]

Soukromá databáze dětského časopisu obsahuje školy, které vyplnili a odeslali dotazník. Přesný počet škol v databázi se nepodařilo zjistit.

Obsahuje kontaktní údaje a informace o studiu. Zejména vyučovací jazyk a detailní informace o jednotlivých oborech, tedy délka a způsob ukončení studia, počet míst a informace o přijímací zkoušce. K té se evidují počty přijatích v prvním a druhém kolu, zkoušené předměty, doporučený prospěch a dátum prvního kola. U většiny škol je připojen krátky text s informacemi o dnech otevřených dvěrí, formě přijímacích testů a podobně. U některých škol, přesné číslo se taky nepodařilo zjistit, je připojen rozsáhleší text dopřevázen fotografii, ve kterém se škola představuje a informuje podrobně o svých aktivitách.

Vyhledávaní[editovat | editovat zdroj]

Školy lze hledat podle názvu, obce, kraje (seznam), typu školy, názvu oboru. Na pravém kraji stránky je lišta pro rychlé hledání podle regiónu. Výsledky vyhledávaní se zobrazují v malé tabulce obsahující adresu, kontaktní email a počet vyučovaných oborů na dané škole. Kliknutím na odkaz lze zobrazit podrobní informace.

Hodnocení[editovat | editovat zdroj]

Přehledná stránka, lehce se v ní orientuje a působí velmi příjemně. Její nedostatkem je, že neobsahuje všechny školy.

Databáze vzdělávacích subjektů International Education Society[editovat | editovat zdroj]

Základní informace[editovat | editovat zdroj]

Komerční portál IES, s rozsáhlým seznamem všech vzdělávacích subjektů (od matěrských škol, přes autoškoly až po rekvalifikačné střediská).

Databáze[editovat | editovat zdroj]

Standardní informace o SŠ obsahují pouze název a adresu školy. Podrobnější informace mají pouze školy, které platí uzavřeli smlouvu a platí měsíčny poplatek 80-100Kč. Tyto služby využíva přibližně 145 středních a vyšších odborních škol. U tych jsou informace již pestřejší (pokud je škola dodala): kontakt. fotografie, typ zařízení, podrobné údaje, rozpis vyučovacích hodin, vybavení, mezinárodní spolupráce, volitelné předměty, mimovyučovací aktivity, studijní obory a další doplňující údaje.

Vyhledávání[editovat | editovat zdroj]

Zajímavou a příjemnou formou probíha výběr škol. Vyberat je možné podle studijního oboru, nebo regionu ve kterém sídli škola. K výsledkům se proklikáte přes 4 nasledujíci obrazovky při hledání podle studijního oboru: [ studijní obor ] -> [ typ školy, zřizovatel ] -> [ typ a forma studia ] -> [ region, územní celek, okres resp. název ].

Hodnocení[editovat | editovat zdroj]

Na stránkach lze nalézt poměrně široké spektrum přehledně uspořádaných informací. Bohužel pouze pro 10% všech škol.

Adresář středních a vyšších škol v ČR[editovat | editovat zdroj]

Databáze[editovat | editovat zdroj]

Adresář škol na webu existuje od červena 1998. Původní databáze škol, převzata od ÚIV, je z roku 1995. Tá byla postupné aktualizováná informacemi podle jiných seznamů škol, zlatých stránek a informacemi z internetu. Od začátku roku 2000 mohou školy samé upravovat zvěřejněné informace. Některé to opravdu dělají, ale je jich málo.

Vyhledávání[editovat | editovat zdroj]

Školy lze vyhledávat fulltextem podle názvu a adresy. Ve výsledcích se zobrazí plný název školy a její adresa. V podrobném náhledu navíc také IČO, IZO, zřizovatel, školský úřad pod který vybraná škola patří, adresa webových stránek a kontaktní email a jméno ředitele a dátum poslední aktualizace záznamu.

Hodnocení[editovat | editovat zdroj]

Rozsah nabízených informací o školách, ale také i vzhled těchto stránek v současné době nestačí konkurovat ostatním portálům. Pro návrat k někdejší slávě potřebuje přinést něco nové...

Informace o doméně hiedu[editovat | editovat zdroj]

Tato doména, ačkoli na první pohled poskytuje portál škol se zastaralýmí údaji, je používána pro vystavování stránek škol v okolí. Více informací získáte, zadáte-li v google site:hiedu.cz

EDU.CZ - školský vzdělávací a informační portál MŠMT[editovat | editovat zdroj]

Portál je vo výstavbě a v čase psaní této recenze neobsahoval žádny registr škol. V době prázdnin konkrétně 21.7. 2005 byly stránky přemístěny na port 7778. Že už by se něco začalo dít?


IES - International Educational Society[editovat | editovat zdroj]

Obsahuje přehledný dialog s návštěvníkem stránky, kterého pomocí jednoduchého průvodce zavede přes výběr typu školy a kraje až ke konkrétní škole/školám. Trochu rušivě působí reklamy, které zřejmě mají zaplatit provoz stránek. Tyto stránky jsem našel přes portál OpenDir.cz 8/2005