Termodynamická rovnováha, stavové veličiny a stavové rovnice

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání

Stav TD rovnováhy[editovat | editovat zdroj]

 • =nejobecnější stav rovnováhy, v něm makro systémy v daných podmínkách po relaxační době ustálí (chemická, mechanická a radiační rovnováha)
 • 1.postulát TD = Každý makro systém od $ t= t_0 $ v daných (čas.neměnných) vnějších podmínkách, dospěje do stavu TD rovnováhy, v němž již nejsou makro procesy a změny a všechny makroskopické stavové veličiny mají časově konstantní hodnoty
 • po vzniku TD rovnováhy další změny jen následkem nového vnějšího zásahu
 • určuje meze použitelnosti termodynamiky, vylučuje zahrnutí fluktuací
 • makroskopické veličiny $ f_i $ jsou rovny svým středním hodnotám $ \vec{f_i} $ : $ \vec{f_i}=\lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int^{t_0 + T}_{t_0} {f_i(t)dt} $
 • 2.postulát TD= stav TD rovnováhy termicky homogenního systému jednoznačně určen souborem vnějších parametrů a jedním vnitřním (E) a všechny ostatní vnitřní vyj.jako jejich fce
 • dána minimem Helmholtzovy volné energie (konst.T a V): F=U-TS či Gibbsovy volné en (konst.p a T): G=H-TS
 • mikrostav = úplná a maximální informace na mikroskopické úrovni
 • makrostav = určitá množina mikrostavů

Stavové veličiny[editovat | editovat zdroj]

 • popisují momentální stav TD systému
 • S,U,T,V,p (m,G,F,H,E) - mezi nimi vztah (=stavová rovnice): $ U=TS-pV+ \sum_i^N \mu_i N_i $
 • polytropický proces: $ PV^{\kappa}=C $ - plyny, ale i kapaliny a PL
 • * $ \kappa = 0 $ -> p=konst.= isobarický proces
 • * $ \kappa = 1 $ -> pV=NkT = konst. = isotermický proces
 • * $ \kappa = \gamma= \frac{c_p}{c_V} $ -> = adiabatický proces, adiabaty se neprotínají
 • * $ \kappa = \infty $ -> V=konst. = isochorický proces
 • koeficienty:
  • isotermické kompresibility: $ \kappa = \frac{1}{V} \left( \frac{\part V}{\part p} \right)_{\tau} $
  • isochorické rozpínavosti:$ \beta = \frac{1}{p} \left( \frac{\part p}{\part T} \right)_{V} $
  • isobarické roztažnosti: $ \gamma = \frac{1}{V} \left( \frac{\part V}{\part \tau} \right)_{p} $

Stavová rovnice[editovat | editovat zdroj]

 • $ \alpha_i=f_i(a_1,a_2,....,a_n) $
 • homogenní systém= systém jehož všechny makroskopické části jsou ve stejném stavu
 • hlavní stavová rovnice: f(p,V,T)=0
 • rovnice ideálního plynu: pV=nRT či $ p=\rho(\gamma-1)e $, kde $ \rho $ - hustota, $ \gamma $ - adiabatický index $ \gamma=\frac{c_p}{c_v} $, $ e=\frac{E}{v}=c_v T $
 • Van der Waalsova rovnice= stavová rovnice pro kapalinu s částicemi nenulové velikosti:
  • $ \left( p+\frac{n^2 a}{V^2} \right)(V-nb)=nRT $, a-míra přitahování mezi částicemi$ a=N_A^2 a=Na^2 3 p_c V_c $, b - objem zabíraný 1 molem částic $ b=N_A b'=\frac{N_A V_c}{3} $
 • kalorická stavová rovnice U=U(T,V) a termická p=p(T,V)

úplná TD informace při zadání 2 lib.z 5 stav.proměnných $ dU(S,V)=T(S,V)dS-P(S,V)dV $

Zpět na seznam společných požadavků