Státnice - Informatika - Vyčíslitelnost: Porovnání verzí

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání
(Věta o rekurzi: důkaz dle zápisků asi Lenky tak, že ho chápu)
m (Věta o rekurzi: nabodeníčka, formátování, apod)
Řádka 49: Řádka 49:
  
 
=== Věta o rekurzi ===
 
=== Věta o rekurzi ===
Jestlize f je CRF jedne promenne, potom existuje a takove, ze <math>\varphi_{f(a)}(x) \simeq \varphi_a (x)</math> pro každé x
+
Jestliže f je ČRF jedné proměnné, potom existuje <math>a</math> takové, ze <math>\varphi_{f(a)}(x) \simeq \varphi_a (x)</math> pro každé <math>x</math>.
 
: Říká, ze existuje pevny bod zobrazeni f. (<math>\varphi</math> je asi univerzální funkce jedné proměnné)
 
: Říká, ze existuje pevny bod zobrazeni f. (<math>\varphi</math> je asi univerzální funkce jedné proměnné)
  
 
==== Důkaz ====
 
==== Důkaz ====
 
:<math>\varphi_{f(s_1(z,z))}(x) \simeq \Psi_2(e,z,x) \simeq^{smn} \Psi_1(s_1(e,z), x) \simeq \varphi_{s_1(e,z)}(x)</math>
 
:<math>\varphi_{f(s_1(z,z))}(x) \simeq \Psi_2(e,z,x) \simeq^{smn} \Psi_1(s_1(e,z), x) \simeq \varphi_{s_1(e,z)}(x)</math>
:*<math>s_1</math> je funkce se s-m-n věty, která dělá totéž co z, ale má první parametr fixovaný na hodnotu z
+
:*<math>s_1(z,z)</math> je funkce se s-m-n věty, která dělá totéž co z, ale má první parametr fixovaný na hodnotu z
 
:*e je index programu, který počítá výraz vlevo (tj. <math>s_1(z,z)</math>, pak <math>f(s_1(z,z))</math>, a vzniklou funkci aplikuje na x)
 
:*e je index programu, který počítá výraz vlevo (tj. <math>s_1(z,z)</math>, pak <math>f(s_1(z,z))</math>, a vzniklou funkci aplikuje na x)
 
:Pak položíme <math>z=e</math> a <math>a=s_1(e,e)</math> a máme to.
 
:Pak položíme <math>z=e</math> a <math>a=s_1(e,e)</math> a máme to.

Verze z 27. 5. 2008, 13:43

Algoritmicky vyčíslitelné funkce, jejich vlastnosti

see wen:Computable function

Postova věta (wen:Post's theorem, WTF?), a uzavřenost PRF, ORF a ČRF na doplněk (ČRF ne), sjednocení, průnik, omezená kvantifikace, kvantifikace

Částečně rekurzivní funkce

Tři základní funkce:

 1. nula - o(x) = 0
 2. následník - s(x) = x+1
 3. projekce - I_n^j; 1<=j<=n (z n cisel vydelim j-té cislo)

Tři základní operátory (odvozovací pravidla):

 1. S_n^m - substituce (volani podprogramu) - vstup vice fci, vystup jedna funkce
 2. R_n - primitivni rekurze - odpovida forcyklu
 3. M_n - minimalizace - odpovida while cyklu
Def Odvozeni funkce
posloupnost funkcí f0 .. fn = f, kde kazda funkce je bud základní funkce nebo vznikne použitím operátoru na predchozi funkce
Def Totální funkce
funkce je totální, pokud funkce (program) skončí na každem vstupu
Def Částečne rekurzivní funkce
funkce je částečně rekurzivní (ČRF), pokud ma odvození, obecně rekurzivní (ORF), pokud je ČRF a je totální, primitivně rekurzivní (PRF), pokud ma odvození pouze s použitím operatorů S_n^m a R_n (bez while)

$ PRF \subset ORF \subset CRF $

 • OFR, ale není PRF - ackermanova funkce (potřebuje while)
 • ČRF, ale není ORF - nedefinovaná funkce

Ekvivalence různých matematických definic

 • TS (Turing)
 • ČRF (Kleene)
 • Postovy systémy (wen:Tag system)
 • lambda funkce

Primitivně a částečně rekurzivní funkce

see wen:Primitive recursive function, wen:μ-recursive function

Rekurzivní a rekurzivně spočetné množiny a jejich vlastnosti

see wen:Recursive set, wen:Recursively enumerable set

Algoritmicky nerozhodnutelné problémy

see wen:List of undecidable problems

Halting problém, přičinlivý bobr a tak.

Věty o rekurzi a jejich aplikace

 • Ladova skripta str.11, o pevnem bode,
 • pouziti v logice, godelovy vety?
 • paradox lhare
 • riceova veeta je aplikaci v. o rekurzi
 • veta o rekurzi (o \E pevneho bodu) s dukazem
 • Veto o \Inf pevnych bodu

Věta o rekurzi

Jestliže f je ČRF jedné proměnné, potom existuje $ a $ takové, ze $ \varphi_{f(a)}(x) \simeq \varphi_a (x) $ pro každé $ x $.

Říká, ze existuje pevny bod zobrazeni f. ($ \varphi $ je asi univerzální funkce jedné proměnné)

Důkaz

$ \varphi_{f(s_1(z,z))}(x) \simeq \Psi_2(e,z,x) \simeq^{smn} \Psi_1(s_1(e,z), x) \simeq \varphi_{s_1(e,z)}(x) $
 • $ s_1(z,z) $ je funkce se s-m-n věty, která dělá totéž co z, ale má první parametr fixovaný na hodnotu z
 • e je index programu, který počítá výraz vlevo (tj. $ s_1(z,z) $, pak $ f(s_1(z,z)) $, a vzniklou funkci aplikuje na x)
Pak položíme $ z=e $ a $ a=s_1(e,e) $ a máme to.

Věta Riceova

Jestlize A je třída ČRF (jedné proměnné), ktera je netrivialni, potom $ A_A = {x : \varphi_x \in A} $ je nerekurzivni.

Gödelovy věty

rekurzivní neoddělitelnost
Dvojice množin A, B ($ A \cap B = \emptyset $) je rekurzivně neoddělitelná, jestliže neexistuje rekurzivní množina M taková, že $ A \subseteq M, M \cap B = \emptyset $ (tj. $ B \subseteq \overline{M} $)
efektivní neoddělitelnost
Dvojice množin A, B ($ A \cap B = \emptyset $) je efektivně neoddělitelná, jestliže existuje ČRF $ \varphi $ taková, že
$ \begin{matrix} A \subseteq W_x \\ B \subseteq W_y \\ W_x \cap W_y = \emptyset \end{matrix} \Bigg \} \Rightarrow \varphi(x,y)\downarrow \and \varphi(x,y)\notin W_x \cup W_y $
Tj. z indexů aproximace A a B se dá efektivně najít další box, který leží mimo tu aproximaci.
Gödelova věta o neúplnosti (1. část)
V rozumných teoriích je množina dokazatelných a vyvratitelných formulí efektivně neoddělitelná dvojice.

Gödelova věta o neúplnosti

Základní aritmerická síla: Jazyk prvního řádu

 • numerály pro nulu a jedničku
 • funkční symboly + a ×
 • konečně mnoho axiomů

Teorie T je axiomatizovatelná, jestliže množina dokazatelných formulí v T je rekurzivně spočetná.

Věta: Jestliže teorie T 1. řádu má základní aritmetickou sílu a je bezesporná, pak

 1. množina formulí dokazatelných v T není rekurzivní
 2. je-li T navíc axiomatizovatelná, pak
  • existuje uzavřená formule v F taková, že F je nerozhodnutelná v T (tj. z T nevyplývá ani F, ani $ \neg F $)
  • v T nelze dokázat vlastní bezespornost (za o něco silnějších předpokladů o teorii T -- např. $ \Sigma_1-\mbox{indukce} $)