Softwarové inženýrství

Z ωικι.matfyz.cz
Verze z 5. 6. 2005, 15:31, kterou vytvořil 195.113.25.48 (diskuse) (info o prednaske & zkouskove otazky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Kód přednášky: SWI026
Název přednášky: Softwarové inženýrství =
Přednáší: Pavelka Jan - KSI
Materiály ke zkoušce: ftp://barbora.ms.mff.cuni.cz//usr/vyuka/pavelka/swi/


Obsah

Poznámky ke zkouškovým otázkam

Životný cyklus SW

Umět vyjmenovat procesy životního cyklu software.

Nakreslit V-model životního cyklu podle ISO 12207 a vysvětlit obsah jednotlivých etap

Vysvětlit spirálový model

Příprava a plánování

Umět vyjmenovat a charakterizovat úrovně řízení

Vysvětlit pojem zájmové skupiny (stakeholder) a uvést příklady.

Vysvětlit, co jsou kritické faktory úspěchu; uvést jejich klasifikaci a příklady

Vyjmenovat fáze cyklu strategického plánování IS/IT

Popsat cíle, postup a výsledky prvních dvou fází cyklu strategického plánování IS/IT

Vysvětlit obsah strukturovaného záznamu interview a konsolidovaného záznamu potřeb

Popsat strukturu matice informační nabídky a poptávky

Vysvětlit metodiku hodnocení stávajících aplikací

Popsat osnovu projektového záměru

Umět v notaci podle vlastního výběru zakreslit konkrétní proces na základě slovního popisu.

Smluvní pohled

Vyjmenovat činnosti procesu pořízení

Popsat a vysvětlit osnovu projektového záměru

Vysvětlit jednotlivé body akvizičního plánu

Popsat způsob výběru dodavatele a osnovu zadávací dokumentace

Popsat osnovu smlouvy na zhotovení/nasazení informačního systému a vysvětlit jednotlivá ustanovení smlouvy.

Vysvětlit způsob dohledu nad dodávkami

Popsat plán dodávky

Řízení projektu

Definovat řízení, vyjmenovat a vysvětlit jeho pět základních funkcí

Definovat projekt

Nakreslit a vysvětlit typickou organizační strukturu projektu

Vyjmenovat a vysvětlit náležitosti plánu projektu

Vyjmenovat a vysvětlit povinnosti manažera projektu

Vysvětlit metodu PERT a Ganttovy diagramy; umět nakreslit diagram pro konkrétní příklad, umět spočítat kritické cesty.

Vyjmenovat typy metrik a vysvětlit jejich účel

Vysvětlit model COCOMO

Vysvětlit model funkčních bodů

Formulovat softwarovou rovnici a odvodit její důsledky

Formulovat a vysvětlit Brookův zákon

Vysvětlit aplikace Rayleighova rozdělení na spotřebu kapacit v průběhu projektu

Konfigurační řízení

Uvést definici konfigurační položky

Vysvětlit životní cyklus konfigurační položky

Vysvětlit principy evidování a řízení problémů a změnových požadavků

Podpůrne procesy

Popsat a vysvětlit osnovu plánu jakosti podle normy IEEE 730

Vyjmenovat a vysvětlit typické dokumenty vznikající v průběhu projektu

Vyjmenovat a vysvětlit typy a úrovně testů

Umět uplatnit různá kritéria pokrytí na příklady jednoduchých algoritmů a testovacích množin

Vysvětlit principy evidování a řízení problémů a změnových požadavků

Jakost

Vyslovit definici jakosti a vysvětlit cyklus P-D-C-A

Sestavit Ishikawův diagram pro konkrétní problém

Vysvětlit rozdíl mezi managementem jakosti a zajištěním jakosti

Vysvětlit (ne memorovat) články normy ISO 9001:2000

Vysvětlit strukturu a filosofii CMMI-SW

Vyjmenovat úrovně CMMI-SW a jejich klíčové procesní oblasti

Rizika

Vyslovit definice různých typů rizik

Diskutovat možnosti řízení projektových rizik s ohledem na jejich pravděpodobnost a očekávaný dopad