PRG036 pisemka 2005-05-24: Porovnání verzí

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání
(XSchema13)
(XSchema13)
Řádka 101: Řádka 101:
  
 
Řádek: <xs:all maxOccurs="3"> - maxOccurs nemůže být v elementu all.
 
Řádek: <xs:all maxOccurs="3"> - maxOccurs nemůže být v elementu all.
 +
 
Řádek: <xs:element name="e2" type="xs:string" maxOccurs="2"/> - V elementu all může být maxOccurs 0 nebo 1.
 
Řádek: <xs:element name="e2" type="xs:string" maxOccurs="2"/> - V elementu all může být maxOccurs 0 nebo 1.
 +
 
V 1. a 3. radku na konci chybi "/" pred ">"
 
V 1. a 3. radku na konci chybi "/" pred ">"
  

Verze z 27. 6. 2005, 01:58

screenshoty prvních dvou stranek

Všechny odpovědi jsou bez záruky.

XSChema1

Maximálně kolika způsoby je možné vyjádřit následujicí DTD:
<!ELEMENT e1 (e2)+ >
<!ELEMENT e2 (#PCDATA)>
v jazyce XML Schema?
 1. žádným
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. nekonečno mnoha


Jedna z možností:

 <xs:element name="e1">
 <xs:complexType>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="e2" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 </xs:element>

nebo:

 <xs:element name="e1">
 <xs:complexType>
  <xs:choice>
   <xs:element name="e2" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:choice>
 </xs:complexType>
 </xs:element>

nebo taky:

 <xs:element name="e1" type="type_e1"/>
 <xs:complexType name="type_e1">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="e2" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>

případně stejně jako předchozí jen místo sequence dáme choice.


Odpověď: nekonečně mnoha.

XSchema3

Který z následujicích DTD datových typů je v XML Schema implicitně obsažen?

 1. #PCDATA
 2. CDATA
 3. ID
 4. (true | false)
 5. (ano | ne | nevím )

Odpověď: ID

XSchema11

Který z následujicích příkladů specifikuje definici elementu, který se může (ale nemusí) vyskytovat s prázdným obsahem.

1.

<xs:element name="e1" type="xs:string"/>

2.

<xs:element name="e1" type="xs:float" nillable="true"/>

3.

<xs:element name="e1" type="xs:integer"/>

4.

<xs:element name="e1">
  <xs:complexType>
   <xs:attribute name="a1" type="xs:string"/>
  </xs:complexType>
</xs:element/>

Odpověď: 2

XSchema13

Kolik chyb je v následujicím fragmentu XML schématu:

<xs:complexType name="t1">
 <xs:all maxOccurs="3">
 <xs:element name="e1" type="xs:string">
 <xs:element name="e2" type="xs:string" maxOccurs="2"/>
 <xs:element name="e3" type="xs:string">
 <xs:element name="e4" type="xs:string" minOccurs="0"/>
 </xs:all>
</xs:complexType>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Řádek: <xs:all maxOccurs="3"> - maxOccurs nemůže být v elementu all.

Řádek: <xs:element name="e2" type="xs:string" maxOccurs="2"/> - V elementu all může být maxOccurs 0 nebo 1.

V 1. a 3. radku na konci chybi "/" pred ">"


Odpověď: 4

XPath1

XPath se používá

 1. k alokaci části XML dokumentu.
 2. ke konstrukci nového XML dukumentu na základě vstupu starého XML dokumentu.
 3. k alokaci části XML dokumentu i ke konstrukci nového XML dukumentu na základě vstupu starého XML dokumentu.

Odpověď: 1

XPath3

Označ co je NEPRAVDIVÉ v následujicím výroku:

Výsledkem vyhodnocení výrazu v XPath je:

 1. boolská hodnota
 2. číslo
 3. množina uzlů
 4. pole úzlů

Odpověď: 4

XPath5

Uvažujte XML dokument popisujicí knihu. Kniha má nadpis a obsahuje 12 kapitol, z nich každá má nadpis. Urči, kolik bude na výstupu uzlů po vyhodnocení dotazu.

 1. kapitola/nadpis
 2. //nadpis

Odpověď: 1 - 12 , 2 - 13

XPath8

Uvažujte XML dokument popisujicí rodokmen osob odvíjející se od praotce Čecha. Kořenový element reprezentuje tohoto praotce.

 1. V jakém vztahu jsou osoby, jejichž uzly obdržíme dotazem /*/* k praotci Čechovi?
 2. Nechť kontextový uzel odpovídá kořenovému elementu. Co bude výsledkem vyhodnocení dotazu child::*[last()].

Odpověď: 1 - synové, 2 - poslední syn praotce Čecha.

XLink2a

Uvažujte element <ABC> The W3C </ABC> jak se dosáhne jednoduché vazby pomoci XLink k webové stránce W3C

 1. pomocí atributu href
 2. vyznačením informace o typu vazby a atributu href
 3. zápisem id = http://www.w3.org do značky <ABC>

Která odpověď se nejvíce blíží pravdivé odpovědi?

Odpověď: 2

Ostatní

XML-QL vlastnosti Ktore tvrdenie o XML-QL su pravdive:

 1. nema definovane poradie elementov v datovom modele
 2. nema premenne pre elementy
 3. nedokaze pracovat s viacerymi zdrojmi


Persistent storage - vlastnosti (indexy, transakcie, velkost dotazov) Ktore z nasledujucich tvrdeni o perzistentnom ulozisti XML dat su pravdive:

 1. nie je potrebne cacheovanie dat
 2. da sa pouzit klasicke transakcne spracovanie
 3. nedaju sa pouzit klasicke indexy
 4. mozne spracovavat vacsie celky naraz
 5. optimalizacia pre velky rozsah


Spojenie a zachovavanie poradia atributov FIXME


Pre trvale strukturalne ciselne schema plati (vybrat z mnozstva tvrdeni)

Odpoved: Pre kazde deterministicke trvale strukturalne schema C=(p,L) existuje postupnost vlozenia uzlov S dlzky n taka, ze funkcia L priraduje niektoremu uzlu postupnosti identifikator dlzky aspon n-1.


Sekvencia v XQuery FIXME