MatfyzKing copyright

Z ωικι.matfyz.cz
Verze z 10. 6. 2005, 21:00, kterou vytvořil JK (diskuse | příspěvky) (nástřel licence)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

1. Touto licencnční smlouvou autor příspvěku uděluje Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (díle jen MatfyzKing) a. bezúplatnou b. časově neomezenou c. celosvětově platnou d. nevýhradní licenci ke svému příspvěku do wiki (dále dílo).

2. Předmět licence jsou práva a.dílo zveřejnit na stránkách wiki.matfzyz.cz b.dílo zařadit do wiki databáze c.dílo užívat d.dílo rozmnožovat e.dílo rozšiřovat f.dílo sdělovat veřejnosi g.dílo překládat e.dílo upravovat f.dílo sublicencovat třetím stranám (kterékoli z uvedených práv jednotlivě i dohromady) g.dílo zařazovat do souborných děl a vytvářet z něj díla odvozená a udílet práva k těmto dílům třetím stranám.

3. Autor prohlašuje, že jeho příspěvek neporušuje zákony České republiky, a že má k vloženému přípsěvku taková práva, která mu umožňují jej licencovat MatfzyKing pod touto licencí.

4. Pokud by některý z bodů této licence neodpovídal zákonům Českeské repubiky, považuje se za neplatnou pouze nejmenší taková část, aby byl rozpor odstraněn, a zbytek zůstává v platnosti.