Distribuované systémy

Z ωικι.matfyz.cz
Verze z 17. 5. 2007, 21:15, kterou vytvořil Srakyi (diskuse | příspěvky) (NFS, AFS, CODA, ...)

Přejít na: navigace, hledání

Zdroje

Zpracování jednotlivých otázek

Komunikace

Zasílání zpráv

RPC

Skupinová komunikace

Virtuální synchronie

doručovací protokoly

Middleware

Klasifikace

Protokoly

RMI, EJB, CORBA, DCOM, SOAP, ...

Logické hodiny a jejich synchronizace

Distribuované synchronizační algoritmy

Distribuovaný konsensus

Distribuované sdílení paměti

Konzistenční modely

 • Modely bez synchronizační proměnné
  • striktní konzistence
  • sekvenční kozistence
  • kauzální konzistence
  • PRAM konzistence
  • slow memory
 • Modely se synchronizační proměnnou
  • slabá konzistence
  • výstupní konzistence
   • eager release consistency
   • lazy release consistency
  • vstupní konzistence

Souborové a adresářové služby

Distribuované souborové systémy

NFS, AFS, CODA, ...

NFS

 • postaveno nad RPC
 • vyvinul v 80tých letech Sun
 • XDR - eXternal Data Representation - popis datových struktur které NFS používá
 • verze 3
  • bezstavová
  • některé podpůrné protokoly běží na různých portech
  • jedna akce nad NFS se typicky skládá z většího množství RPC callů
 • verze 4
  • stavová (!)
  • složené operace - umožňují omezit počet nutných RPC callů
   • odhaduje se až pětinásobná úspora potřebných client-server interakcí


AFS

 • poskytuje lepší možnosti scalability a security
 • pro security využíván Kerberos, implementována ACL adresářů
 • soubory jsou cacheované na klientovi => možnost omezeně fungovat i po pádu serveru/sítě
  • změny jdou do cache a jsou na server propagovány až při zavření souboru
  • pokud je soubor na serveru změněn, klienti kteří ho mají v cache jsou informování
 • svazek - strom souborů, adresářů a mountpointů. Sestavuje jej admin.
  • uživatel s ním může pracovat jakoby byl lokální
  • může mít nastaveny kvóty
  • admin ho může přesunou na úplně jiný server bez toho aby se to uživatel dozvěděl
  • může mít několik read-only kopií, AFS zajistí že budou obsahovat správná data, pokud mám jednu připojenou a server kde je spadne => nic se neděje, začnu seamlessly pracovat s jinou
 • hodně se jím inspirovalo NFS verze 4, z AFS 2 vychází CODA

Replikace

Distribuovaná správá prostorů jmen

Identifikace objektů a přístup k nim

Služby (LDAP, JNDI, CORBA Naming/Trading)

Procesy v distribuovaném prostředí

Migrace procesů

Vyvažování zátěže

Zablokování