Algoritmy a datové struktury

Z ωικι.matfyz.cz
Verze z 12. 5. 2008, 12:40, kterou vytvořil 85.207.168.2 (diskuse) (Základní informace)

Přejít na: navigace, hledání
Algoritmy a datové struktury
Kód předmětu: NTIN060
Přednáší: Luděk Kučera

Základní informace

Předměty Algoritmy a datové struktury I (TIN060) a Algoritmy a datové struktury II (TIN061) vyučují Luděk Kučera, Jan Hric, Ondřej Čepek a Martin Mareš.

Zásadní pomůckou při studiu těchto předmětů je sada Java appletů Algovision, což je grantový projekt realizovaný profesorem Kučerou. Jedná se o hezkou vizualizaci většiny probíraných algoritmů. Stránka s Algovision

Požadavky ke zkoušce

Požadavky se mohou mírně lišit u jednotlivých přednášejících

1. semestr

2. semestr

 • sčítání (carry look-ahead)
 • vyhledávání řetězců
  • Knuth-Morris-Pratt
  • Aho-Corasick
  • Rabin-Karp
 • toky v sítích
  • Ford-Fulkerson
  • Dinitz
  • Goldberg (preflow-push)
 • Fourierova transformace
  • diskrétní (DFT)
  • rychlá (FFT) - přímá i inverzní
 • konvexní obal v 2D
 • Voronoi diagram v 2D
 • třídící sítě
 • převoditelnost problému, P a NP úlohy
  • 3-SAT - splnitelnost formule
  • 3-barevnost grafu
  • nezávislá množina grafu
 • pravděpodobnostní algoritmy
  • algoritmy typu Monte Carlo
  • algoritmy typu Las Vegas
 • kryptografie, asymetrické šifrování, RSA
 • aproximační algoritmy
 • dynamické programování

Studijní materiály, odkazy