Algoritmy a datové struktury

Z ωικι.matfyz.cz
Přejít na: navigace, hledání
Algoritmy a datové struktury
Kód předmětu: NTIN060
Přednáší: Luděk Kučera

Základní informace

Předměty Algoritmy a datové struktury I (TIN060) a Algoritmy a datové struktury II (TIN061) vyučují Luděk Kučera, Jan Hric, Ondřej Čepek a Martin Mareš.

Zásadní pomůckou při studiu těchto předmětů je sada Java appletů Algovision, což je grantový projekt realizovaný profesorem Kučerou. Jedná se o hezkou vizualizaci většiny probíraných algoritmů. Stránka s Algovision

Požadavky ke zkoušce

Požadavky se mohou mírně lišit u jednotlivých přednášejících

Algoritmy a datové struktury I

 • popis složitosti algoritmů a operací nad datovými strukturami:
  • měření velikosti dat, počet kroků algoritmu jako funkce velikosti dat
  • asymptotická notace
 • Stromové datové struktury:
  • binární vyhledávací stromy
  • AVL stromy
  • červeno-černé stromy
 • třídění:
  • analýza průměrného případu pro Quicksort, randomizovaný Quicksort
  • dolní odhad složitosti porovnávacích třídících algoritmů (rozhodovací stromy)
  • třídění v lineárním čase na základě adresování pomocí klíčů (víceprůchodové pro znakové klíče)
 • základní grafové algoritmy:
  • DFS, BFS
  • hledaní komponent souvislosti
  • prohledávání do hloubky na orientovaném grafu, tranzitivní uzávěr, topologické číslování
 • cesty v grafech:
  • cesty v DAG
  • Dijkstra
  • Bellman-Ford
 • minimální kostra grafu:
  • Borůvka-Kruskal
  • Jarník-Prim
 • hashování:
  • popis jednoduchých strategií řešení kolizí
  • analýza časové složitosti vyhledávání v průměrném případě
 • algoritmy rozděl a panuj:
  • substituční metoda řešení rekurentních rovnic, master theorem
  • binární vyhledávání a mergersort
  • Strassenovo násobení matic
 • algoritmy lineární algebry:
  • Euklidův algoritmus
  • LUP dekompozice matic

Algoritmy a datové struktury II

 • sčítání (carry look-ahead)
 • vyhledávání řetězců
  • Knuth-Morris-Pratt
  • Aho-Corasick
  • Rabin-Karp
 • toky v sítích
  • Ford-Fulkerson
  • Dinitz
  • Goldberg (preflow-push)
 • Fourierova transformace
  • diskrétní (DFT)
  • rychlá (FFT) - přímá i inverzní
 • konvexní obal v 2D
 • Voronoi diagram v 2D
 • třídící sítě
 • převoditelnost problému, P a NP úlohy
  • 3-SAT - splnitelnost formule
  • 3-barevnost grafu
  • nezávislá množina grafu
 • pravděpodobnostní algoritmy
  • algoritmy typu Monte Carlo
  • algoritmy typu Las Vegas
 • kryptografie, asymetrické šifrování, RSA
 • aproximační algoritmy
 • dynamické programování

Studijní materiály, odkazy